Nipkollen Challenge

  • Vi arbeider for å fremme aktivitet i lokalmiljøet i Maura, Nannestad og  eventuelle andre idrettsklubber og foreninger som det kan bli aktuelle  å samarbeide med. Fremme og arrangere idrettsarrangement for barn og  voksne med forskjellig profil, eksempelvis for eliteløpere og  mosjonister. Overskuddet skal gå til målrettede tiltak for det lokale idrettsmiljøet, dette kan være både lag, idrettsklubber og utøvere. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close